Nonstop odťahová služba: 0908 377 321

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Ľubomír Imrich – IMRICH CAR, so sídlom Ďumbierska 6874/2 08001 Prešov, IČO: 34651250 (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom rezervácie automobilu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu mojhosting.sk.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Lakovňa

Autolaky a príslušenstvo

 • predaj autolakov zn.Debeer - namiešanie akého koľvek odtieňu
 • plnenie sprayov - doplnkový predaj lakovníckych materiálov
 • predaj lakov na drevo MILESI
 • brusne papiere , autokozmetiky 3M, AREXON,Turtle Wax a iné
 • odovzdanie vozidla počas sviatku, soboty, nedele - 20
 • spraye rozne napr. zinkový silikonový, spray na vysoké teploty, plasti dip v sprayi, a iné.